OSMANLI BÜROKRASİSİNDE HZ. MEVLÂNÂ SOYUNDAN GELEN MEMURLAR

Osmanlı Devleti'ne hizmette bulunmuş memurların sicil kayıtları belirli bir düzen içerisinde gerçekleşmiştir. Tanzimat'tan evvel Enderun ve medreselerde eğitim alarak sonraki süreçlerde terfi ve ataması gerçekleşen memurların, Tanzimat'tan sonra
ise devletin açmış olduğu mekteplerde eğitim görmeleri gerekli idi'. Bu mekteplerden mezun olan idari yapıdaki memurlar devlete katılım süreçlerinde kendilerine verilen formları doldurup, özgeçmişlerine dair belli kriterler hakkında bilgileri yazmak zorunda idi. Osmanlı arşivlerinde bilhassa biyografik çalışmalara birincil kaynak olacak bu özgeçmişlerin yer aldığı kayıtlara Sicill-i Umumi Defterleri2 adı verilmektedir. 
KAYBEDİLEN OSMANLI COĞRAFYALARINDAN KONYA'YA YAŞANAN GÖÇLER

İnsanlık tarihinin başlangıcından itibaren göçler hep yaşanmıştır. Franklin Scott, ''Modern Zamanlarda Dünya Göçü" adlı eserinde durumu "İnsanların Adem ile Havva'nın cennetten kovulmalarından beri ha devamı

POSTA PULLARINDA KONYA

Posta gönderilerinde ücretlerin ödendiğini belirtmek için kullanılan Üzerlerinde çeşitli resim, şekil ve motifleri barındıran yapışkan kağıt parçaları olan posta pulları tanıtım amacıyla da kullanılma devamı

İNCE MİNARELİ MEDRESE'NİN ESKİ BİR FOTOĞRAFI

Konya İnce Minareli Medrese olarak anılan Darul-hadis Binası, Anadolu Selçuklu Dönemi mimarisinin eşsiz eserlerinden biridir. devamı

BİR KONYA ÇELEBİSİ HASAN İHSAN ÇOPUR

Sessiz esen rüzgar kadar hayat verici idi. Sessiz ırmağın derinliği, kadar adab ve erkan konusunda derin ve hassastı. devamı

SULTAN 2. ABDÜLHAMİD'İN YILDIZ FOTOĞRAF KOLEKSİYONUNDA KONYA VE KONYA'DA FOTOĞRAFÇILIK

İnsanlık tarihi boyunca iletişim alanında çeşitli araçlar kullanıla gelmiştir; bu minvalde görsel anlatımın en güçlü araçlarından biri olan fotoğraf devamı

ÇİFTBAŞLI KARTALIN GÖLGESİNDEKİ KONYA

Şehirler, kültürün, sanatın, bilimin, mimarinin, estetik yaşamın ve medeniyetin doğduğu, geliştiği ve gelecek nesillere aktarıldığı yerlerdir. devamı

ÇATALHÖYÜK TANITIM VE KARŞILAMA MERKEZİ: 9000 YIL ÖNCESİNE AÇILAN BİR KAPI

Çatalhöyük, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, Dünya'nın en önemli neolitik yerleşmelerinden birisidir. devamı

SİLLE KÖYÜ'NE HAPSOLAN ZAMAN

Konya'nın kendini gizleyen esrarlı bir güzelliğini Ahmet Hamdi satırlara dökerken muhtemelen zihninde kentin tarihinin de esrarlı yanını da tahayyül etmiştir. Nitekim müellife göre bozkır kendine bir devamı

KONYA'NIN TARİHİ KALBİNDE YENİDEN DOĞAN BİR MİRAS: DEPO NO:4

Konya şu sıralar, tarih kokan sokakları, zamana tanıklık eden eski yapıları ve zamanın ruhunu yansıtan tarihi dokusuyla, şehrin kalbinde bir yeniden doğuşun hikayesine şahitlik ediyor. devamı

KONYA EVLERİ

Türk evi konusunda değerlendirmeler yapılırken araştırmacılar geleneksel ev mimarisinin iki farklı kültür ortamından beslenerek Türk evinin oluştuğunu belirtir. devamı

KONYA HATIRALARI

Darülmülk Konya Dergisi için İstanbul'daki Konyalılardan Konya'yı dinlemek üzere Mimar Hilmi Şenalp'in Beylerbeyi'ndeki Hassa Mimarlık ofisine doğru yola çıkıyoruz. devamı

SELÇUKLU'NUN İLK DEVLETHÂNESİ: KONYA SARAYI / 2. KILIÇARSLAN KÖŞKÜ ARAŞTIRMALARI ve YIKILIŞ EVRELERİ

Türkiye Selçuklu Devleti'nin kurucusu Süleyman Şah'ın oğlu Sultan I. Kılıçarslan'ın önce İznik, arkasından Konya'yı başkent yapmasıyla birlikte şehirde imar faaliyetleri de başlamış oluyordu. devamı

TÜRK KİTAP SANATLARI BAKIMINDAN KONYA

Türk-İslam sanatlarının ortaya çıkması ve gelişimi iki ana koldan olmuştur: Bunlardan biri mimari, diğeri ise kitap sanatlarıdır. devamı

KÜLTÜR HAFIZAMIZIN ANIT ESERLERİ 28 AYRI DİLDE NEŞREDİLEN BİTİMSİZ KANDİL: MESNEVÎ-İ ŞERİF

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin altı cilt (defter) ve yaklaşık 25-700 beyitten meydana gelen Farsça eserine Mesnevi adını vermesi, onun öncelikle kitabın nazım şekline devamı

KONYA ALÂEDDİN TEPESİ, 2. KILIÇARSLAN KÖŞKÜ VE KAZI ALANI MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI ARDINDAN

Alaeddin Tepesi, Konya'nın tarihi çekirdeğini oluşturması yanında şehrin kültürü ve tarihi topoğrafyası açısından en önemli simgelerinden birisi olarak görülmektedir. devamı

ÖĞÜT: ÜÇ ŞEHİRDE ÇIKARILAN KONYA GAZETESİ

Konya, Türkiye'de yerel basının güçlü olduğu illerden birisidir. Sadece içerisinde yaşadığımız dönem değil tarih içerisinde de bu özelliği ile ön plana çıkmış, imparatorluk ve cumhuriyet dönemlerinde devamı